Eigen risico zorgverzekering 2019In het regeeraccoord is opgenomen dat het verplichte eigen risico in 2019 blijft wat het was: € 385. Tijdens de formatie van het nieuwe kabinet was er even sprake van dat het minimale eigen risico zou worden verhoogd naar €. Het Kabinet Rutte 3 zag hier, onder druk van de publieke opinie, toch vanaf. Wel kun je vrijwillig je eigen risico verhogen tot € 885.

De verwachting is wel dat hierdoor de zorgpremie in 2019 hoger uitvalt.