Verplicht Eigen RisicoElke Nederlander moet zich, verplicht, verzekeren tegen ziektekosten. De keuze van verzekeraar staat iedereen vrij. De basis verzekering is verplicht, deze kan worden aangevuld met extra verzekeringspakketten.

De basis ziektekosten verzekering heeft een wettelijk verplichte eigen risico. Het eigen risico is het drempelbedrag dat je eerst zelf moet betalen als je zorgkosten maakt. Het eigen risico is ingevoerd om mensen bewuster te maken van de zorgkosten. Maar vooral om de Nederlandse zorguitgaven beheersbaar te maken.

Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt €385 in 2018.

Sommige zorgkosten vallen niet onder het wettelijk eigen risico:

  • De huisarts
  • Verloskundige zorg en kraamzorg (let op de eigen bijdrage voor kraamzorg en de ziekenhuisbevalling zonder medische noodzaak)
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Zorg voor mensen onder de 18 jaar
  • Zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed
  • Zorg die de aanvullende verzekering vergoedt, bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen of tandheelkundige zorg.


Als een patiŽnt een huisarts bezoekt, vallen deze kosten niet onder het wettelijke verplicht eigen risico. Echter vervolg onderzoeken, bloedonderzoek en medicijnen, weer wel.

Naast het verplichte eigen risico is er ook het vrijwillig eigen risico.