HomeEen eigen risico kan een onderdeel van een verzekering zijn. De verzekerde neemt een deel van de schade op zich. Door een eigen risico wordt de premie van een verzekering meestal lager.

De verzekeraar hoeft, in geval van schade, minder uit te keren. Daarnaast zal de verzekerde proberen om schade te voorkomen. Tevens levert het voor de verzekering administratieve voordelen op.

Vaak is een eigen risico een vast bedrag (bijvoorbeeld € 385,00), maar het kan ook een percentage (of promillage) (bijvoorbeeld 1%). Meestal geldt het eigen risico per jaar

Het eigen risico is vooral bekend van de zorgverzekering. Elke zorgpolis heeft een verplichte eigen risico. Daarnaast kan worden gekozen voor een vrijwillig eigen risico.

Een verplichte eigen risico is niets anders dan een eigen bijdrage aan de kosten die gemaakt worden. De verzekerde moet dit bedrag altijd betalen in het geval er gebruik wordt gemaakt van de verzekering.

eigen risico